Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.pgled.eu. 


Sklep internetowy www.pgled.eu  prowadzony jest przez: firmę Impressa Piotr Gielniewski z siedzibą w Legionowie ul. Kościuszki 16 NIP: 536-000-68-98, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w pikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji, oraz podczas procesu zakupowego (np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa kroków – sekcje na Witrynie: „ostatnio oglądane”, „przechowalnia”, „koszyk”).

Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: 

Państwa adres IP
Rodzaj platformy
Rodzaj przeglądarki internetowej


Sklep internetowy, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza zakupu:

Nazwisko i Imię
E-mail
Adres do wysyłki
Adres do korespondencji
Numer telefonu kontaktowego

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu Internetowego www.pgled.eu

Ze względu prowadzoną przez nasz sklep formę sprzedaży wysyłkowej, niektóre dane osobowe zostają przekazane firmie kurierskiej - odpowiedzialnej za dostarczenie do Państwa towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym.

W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w Witrynie. Sklep Internetowy będzie informował drogą mailową o postępach w realizacji zamówienia.

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę – zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów z www.pgled.eu Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. W celu realizacji z tego uprawnienia prosimy o wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: kontakt@pgled.eu

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adres: kontakt@pgled.eu