Zgłoszenie reklamacji

W celu ułatwienia zgłaszania reklamacji związanych z wykryciem wad produktu zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce KONTAKT. Dzięki temu cała procedura będzie trwała krócej.

Formularz zgłoszenia reklamacji umożliwia dodanie pliku w formacie doc, pdf lub JPG w którym powinny znajdować się następujące informacje.

Dane Klienta ( Imię i Nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego)
Datę zakupu towaru
Opis nieprawidłowości / wadliwości towar

Kopia lub oryginał wyżej wymienionego pisma koniecznie musi zostać wysłana z reklamowanym towarem, w przeciwnym wypadku czas rozpatrywania może ulec wydłużeniu. W każdym przypadku Klient odsyła towar na swój koszt, na adres firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (standard lub priorytet bez dodatkowych usług). Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, a  powtórne dostarczenie odbywa się na koszt firmy. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji i podstaw zgłoszenia znajdują się w REGULAMINIE sklepu. 

Odstąpienie od umowy zakupu

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość- jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do Klienta.

Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki przez PGLED. Klient może odstąpić od umowy, składając PGLED  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

PGLED zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwrócić Klientowi (konsumentowi) koszt towaru.

PGLED nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Zwracany towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić towar pod wskazany niżej adres nie później niż 14 dni do dnia, w którym odstąpił od umowy.

Adres do zwrotów:

PGLED
Ul. Kościuszki 16
05-120 Legionowo
+48 512 360 608

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.